Dựa theo doanh số cam kết hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm; Quý Nhà Phân Phối, Quý Đại Lý, Quý Khách Hàng sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho Nhà Phân Phối, Đại Lý, Khách Hàng.

Quý Nhà Phân Phối, Quý Đại Lý, Quý Khách Hàng sẽ được hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner, … theo các chương trình của TAMADO. Thông tin về đại lý được quảng cáo cùng nhà phân phối trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang web TAMADO.

Quý Nhà Phân Phối, Quý Đại Lý, Quý Khách Hàng được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của Nhà Sản Xuất.

Quý Nhà Phân Phối, Quý Đại Lý, Quý Khách Hàng được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, chính sách của hãng, các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.