TAMADO Paints thiết lập và duy trì Hệ thống kênh phân phối nhiều cấp:

  1.      Công ty/ Chi nhánh Công ty -> Tổng đại lý -> Đại lý cấp 1 -> Đại lý cấp 2 -> Nhà thầu/ Người sử dụng.
  2.      Công ty/ Chi nhánh Công ty -> Đại lý cấp 1 -> Đại lý cấp 2 -> Nhà thầu / Người sử dụng.
  3.      Công ty/ Chi nhánh Công ty -> Đại lý cấp 1 -> Nhà thầu / Người sử dụng (các Dự án vừa và nhỏ).
  4.      Công ty/ Chi nhánh Công ty -> Nhà thầu / Người sử dụng (các Dự án có yêu cầu kỹ thuật cao).

Thực hiện chính sách “phủ dầy – phủ đầy” đến các thị trường mục tiêu, cả vùng sâu vùng xa, hiện tại các đại lý, cửa hàng phân phối sản phẩm của TAMADO có mặt tại hầu hết các Thị xã, Thị trấn, Quận/ Huyện thuộc các Tỉnh, Thành phố trên cả nước.

TAMADO Paints luôn chú trọng các dịch vụ hậu mại và các chính sách chăm sóc khách hàng thường xuyên. Việc đánh giá khách hàng và đo lường sự thoả mãn của khách hàng được thực hiện định kỳ 6 tháng/ lần. Hoạt động này cung cấp dữ liệu bổ sung cho công tác hoạch định của công ty.