CHÍNH SÁCH DÀNH CHO ĐẠI LÝ

Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý đại lý sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý của Nhà phân phối

Đại lý sẽ được hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner, … theo các chương trình của TAMADO. Thông tin về đại lý được quảng cáo cùng nhà phân phối trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang web TAMADO.

Đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của Nhà sản xuất/ Nhà phân phối.

Đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, chính sách của hãng và nhà phân phối, các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.